Forgotton Feather (detail)

collagraph print

48x36cms

Forgotton Feather detail